Вести

Активности – тековна година

Во периодот од мај до јули 2010 г. Националниот тим на ГЕМ Македонија повторно ќе го спроведе најголемото истражување за претприемништвото во светот – Глобално истражување на претприемништвото (ГЕМ). ГЕМ се состои од спроведување на анкета на 2,000 испитаници од… (READ MORE)

Позитивни перцепции за претприемништвото во земјата

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет во Скопје (БСЦ), денес (29 декември 2009 година) го промовираа извештајот „Претприемништвото во Македонија“, во рамките на најголемото истражување за претприемништво во светот – Глобален монитор на претприемништво (ГЕМ).

Покана за промоција на Извештајот од истражување насловен како „Претприемништвото во Македонија“

публикација „Претприемништвото во Македонија“ Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје (БСЦ), како дел од Националниот тим за Глобалниот монитор на претприемништвото (ГЕМ), има чест да ве покани на промоцијата на Извештајот од истражувањето „Претприемништвото во Македонија“.