Публикации

Претприемништвото во Македонија 2013

PDF стандарден квалитет (2.6MB)

Претприемништвото во Македонија 2012

PDF стандарден квалитет (1.3MB)

Претприемништвото во Македонија 2008

PDF висок квалитет (8.4MB)
PDF стандарден квалитет (2.2MB)

Претприемништвото во Босна и Херцеговина 2009

PDF стандарден квалитет (4.2MB)

Претприемништвото во Ирска 2008

PDF стандарден квалитет (3.7MB)

Претприемништвото во Велика Британија 2008

PDF стандарден квалитет (2.8MB)