Tag Archive: тековни прашања

ГЕМ во Македонија

Национален тим за ГЕМ Македонија Македонска развојна фондација за претпријатија Тетјана Лазаревска, Извршен директор на МРФПЛазар НеданоскиГлигор Михаиловски Центар за развој на нови бизниси при Машински факултет, УКИМ Проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Застапник на БСЦАлександар ЌурчиевБојан ЈовановскиТрајче ВелковскиБојан Јованоски Главни… (READ MORE)