Tag Archive: tekovni prasanja

ГЕМ во Македонија

Национален тим за ГЕМ Македонија Македонска развојна фондација за претпријатија Тетјана Лазаревска, Извршен директор на МРФПЛазар НеданоскиГлигор Михаиловски Центар за развој на нови бизниси при Машински факултет, УКИМ Проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Застапник на БСЦАлександар ЌурчиевБојан ЈовановскиТрајче ВелковскиБојан Јованоски Главни… (READ MORE)