Tag Archive: gem

Финансиска поддршка

ADC-logo

Финансиската поддршка е овозможена од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Универзитетот Св. Кирил и Методиј (УКИМ-БСЦ). Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е непрофитна фондација, основана во 1998 од страна на… (READ MORE)

ГЕМ во Македонија

Национален тим за ГЕМ Македонија Македонска развојна фондација за претпријатија Тетјана Лазаревска, Извршен директор на МРФПЛазар НеданоскиГлигор Михаиловски Центар за развој на нови бизниси при Машински факултет, УКИМ Проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Застапник на БСЦАлександар ЌурчиевБојан ЈовановскиТрајче ВелковскиБојан Јованоски Главни… (READ MORE)