Tag Archive: bsc

Финансиска поддршка

ADC-logo

Финансиската поддршка е овозможена од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Универзитетот Св. Кирил и Методиј (УКИМ-БСЦ). Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е непрофитна фондација, основана во 1998 од страна на… (READ MORE)